Projectbeschrijving Inrichting Kitale County Hospital, ons 20 jarig jubileumproject.

Stichting Vrienden van Joseph heeft in haar visie staan dat zij zich richt op verbetering van de levenssituatie van de mensen in het district Kitale en Trans Nzoia, Kenia. Dit doet zij o.a. door het steunen van scholen, betalen van schoolgeld en de steun aan de Fadilhi-group, een groep mensen die patiënten ondersteunt in het ziekenhuis in Kitale.

Tijdens haar bezoeken aan Kenia heeft de voorzitster via haar contacten met deze Fadilhi-group kennis gemaakt met het ziekenhuis in de stad Kitale. Hoewel het gaat om een ziekenhuis dat betaald wordt vanuit het ministerie van gezondheid, is de situatie schrijnend. Er zijn te weinig bedden, het ontbreekt aan de benodigde instrumenten en ook de betaling aan artsen en verpleegkundigen laat te wensen over.

Omdat de Stichting in 2017 20 jaar bestaat willen we dit keer de kinderafdeling van dit ziekenhuis ondersteunen. Hiervoor is door het ziekenhuis zelf een lijst opgesteld met de instrumenten en apparaten die zij het hardst nodig hebben. Dit project willen wij in dit jubileumjaar financieren.

Kitale County Hospital, Kenia

Korte geschiedenis:

In de loop der jaren is het ziekenhuis diverse keren bezocht in gezelschap van de Fadilhi-group.

Hierdoor werd ons duidelijk dat er gebrek is aan veel. Omdat de patiënten merendeels arm zijn, worden niet alle rekeningen betaald. Fadilhi-group helpt patiënten deze rekeningen te betalen.

In 2014 is, met hulp van de Stichting al eens een couveuse aan dit ziekenhuis gegeven, van een familie uit Tuitjenhorn die na het overlijden van hun vader iets wilde doen in Kenia. Ook is toen de ruimte met deze couveuse verbeterd door er een verlaagd plafond in aan te brengen, zodat er ook bedjes met te vroeg geboren kindjes in konden staan. Dit is ondersteund door acties van de Eerste Communicantjes van de parochie in Tuitjenhorn.

Tijdens het laatste bezoek in februari 2017 is er met de leiding van het ziekenhuis en de verpleegkundigen van de kinderafdeling overleg geweest over wat er dringend nodig is, om de verpleging en verzorging op de afdeling te verbeteren.

In de bijlage vindt u de lijst die door hen is opgesteld, met de geschatte onkosten. Met als opdracht: “Dit is onze leuze, we gaan voor een couveuse”, willen we het benodigde bedrag bijeen krijgen.

Project van de Stichting Vrienden van Joseph in 2017/2018

Door het ziekenhuis is een lijst opgesteld met benodigde instrumenten en apparaten.

In de bijlage is te lezen dat het ziekenhuis in totaal om Khs 715000 (=€6000) zuurstofmeters, een draagbaar lichttherapie apparaat, een beademingsmachine, weeginstrument, vacuümmachine, couveuse, diverse speelmaterialen voor kinderen en een hoofdlamp voor operaties en onderzoek.

In de periode van 1 mei 2017 tot juni 2018 willen wij het benodigde bedrag bijeen brengen. Hiervoor worden diverse acties opgezet met de communicantjes, meedoen aan sponsorwandelingen, statiegeldactie, fietstocht door ons georganiseerd, Koningsmarkt en het aanschrijven van middenstand.

Als het benodigde bedrag bijeen is, wordt het geld overgemaakt aan een ons zeer vertrouwde priester Father Joseph Kimotho Karanja die namens ons, met het ziekenhuis de materialen aanschaft.

Verantwoording

Eerder genoemde Father Joseph Kimotho Karanja overlegt ons de rekeningen van de aangeschafte materialen, zodat wij te allen tijde ons financieel kunnen verantwoorden.

Daarnaast bezoekt de voorzitter van de Stichting, mevr. Blommaart ieder jaar de verschillende projecten die wij als Stichting in West-Kenia hebben. Zij bespreekt dan de voortgang, controleert de financiën en maakt uiteraard foto- en videomateriaal.

Gedurende de rest van het jaar is er controle op het project door twee priesters, die namens de Stichting de projecten bezoeken, de Nederlandse priester Father Folkert Kruis en eerder genoemde Father Joseph.


Op 7 november 2017 is het 20 jaar geleden dat de Stichting Vrienden van Joseph, op voorspraak van pastoor Timmer, van start ging.

In het kader van het 20 jarig jubileum organiseren we een feestweekend met op zaterdag 21 oktober de actie:

“Heel Tuitjenhorn bakt”.

De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan ons jubileumproject: de babyafdeling van het Kitale County Hospital. Het Hospital heeft een lijst van wensen en benodigdheden opgesteld die wij hierbij plaatsen. Dankzij acties en financiële hulp van onze vaste donateurs hopen wij veel van deze wensen te realiseren in ons jubileumjaar.

Op zondag 22 oktober is er een viering uit dankbaarheid om 10:00 uur in de parochiekerk van Tuitjenhorn m.m.w. van het Jambokoor. Na afloop van de dienst is er een klein feestje voor de vaste donateurs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *