Verantwoording Financiën

De stichting gebruikt 100% van alle ontvangen donaties en giften om de projecten die aan onze doelstellingen voldoen te realiseren. Dat kan de stichting doen doordat alle bestuursleden op vrijwillige basis, met grote inzet en kosteloos werken zijn. Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen onkostenvergoeding. De reizen naar Kenia zijn voor eigen rekening.

Belastingaftrek:

De St. Vrienden van Joseph is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling, RSIN/fiscaal nummer 816035386. Dat betekent dat de giften en donaties aan de Stichting voor belastingaftrek in aanmerking komen, u moet dan wel aan de voorwaarde van de belastingwetgeving voldoen.

Voor meer informatie over Fiscaal voordelig schenken kunt u ook de site van de Belastingdienst raadplegen.

Meer informatie over de keuze van een goed doel kunt u vinden op de website van Nationale Goede Doelen test.

 

Financiële overzichten:

De stichting vindt het belangrijk om transparant te zijn over de besteding van de ontvangen donaties en giften. De financiële overzichten van de laatste jaren zijn daarom ook online beschikbaar.

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2023

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2022

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2021

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2020

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2019

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2018

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2017

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2016

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2015

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2014

Stichting Vrienden van Joseph jaarrapport 2013

Jaarlijks in de maand maart wordt het financieel overzicht van het afgelopen jaar toegevoegd.