Origineel bericht onder deze tekst, hierbij een vertaling.

26 maart 2021.
FRIENDS OF JOSEPH HOLLAND.
HUIDIGE SITUATIE IN KENYA

Beste vrienden

Allereerst wil ik mijn dankbaarheid  uiten voor de vele verjaardag wensen die ik 3 weken geleden mocht ontvangen.

Covid 19 heeft geleid tot een rampzalige situatie in Kenia. Wij zitten nu in de 3e golf. Het sterftegetal is het hoogste sinds dat Covid-19 in Kenia geconstateerd is. De regering heeft steeds strengere maatregelen genomen maar er is nog steeds geen verbetering zichtbaar, het aantal besmettingen blijft toenemen in een beangstigend tempo. We hebben nu weer slecht nieuws gehad: ER ZIJN 2 NIEUWE DODELIJKE VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS BEVESTIGD IN KENIA.

In Kenia verwachten we op korte termijn nog strengere lockdowns. Dit zal de mensen nog meer raken omdat er bedrijven sluiten en banen verloren gaan. De meeste Kenianen hebben geen geld meer om voedsel of andere levensbehoeften te kopen.

De scholen zijn weer 7 weken gesloten. Dat leidt tot andere problemen doordat veel jongeren thuis zitten en niets te doen hebben. Hopelijk gaan onze studenten begin mei 2021 weer naar school.

Wij zijn ons bewust van de problemen die er in Europa, en speciaal in ons Nederland, zijn. Wij beloven u dat wij ook voor jullie bidden dat deze calamiteit snel tot een einde komen.

Ik wil iedereen nogmaals danken voor jullie hulp in deze moeilijke tijden.

Mag God jullie zegenen en beschermen tegen het kwade..

Fr Joseph.

——

26TH March 2021.
FRIENDS OF JOSEPH HOLLAND.
PRESENT SITUATION IN KENYA
Dear Friends,
First, I start by appreciating your best wishes during my birthday celebration three
weeks ago.
Covid-19 has taken fatal situation in Kenya. We have now 3rd wave. People are
dying more than any other time since covid-19 arrived in Kenya. The government
has introduced more strict measures but no improvement, the number of infected
people keep on raising. It is really frightening. We have an alert: TWO NEW
LETHAL STRAINS OF CORONAVIRUS HAVE BEEN CONFIRMED IN
KENYA.
We are expecting more lockdowns soon. This will affect people more because
more loss of jobs and businesses. Majority of Kenyans have no money to buy food
and other life necessities.
The schools have closed again for 7 weeks. This is another problem of so many
young people at home doing nothing. Our students will go back to school early
May 2021.
We are also aware of the many problems facing Europe and especially in your
country Holland. We promise you our continuous prayers that this calamity facing
humanity may come to an end soon.
Again, thank you very much for your support during these difficult times.
God bless and protect you all from harm.

Fr Joseph.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *