Door de situatie waarin wij allen verkeren, was het niet mogelijk onze acties die we altijd in deze tijd organiseren te laten doorgaan.(U kunt ons ook inline sponsoren) Toch willen wij u op de hoogte houden van het wel en wee in Kenia. Regelmatig hebben we contact met de Foundation Friends of Father Joseph in Kenia en de beide Fathers.

Ondanks dat onze inkomsten nu erg laag zijn, alleen met het geld van onze trouwe sponsors kunnen we een beetje helpen. Vorige week hebben we nog € 200,00 overgemaakt voor mondkapjes. Dit is verplicht maar als je geen geld hebt voor eten dan zeker niet voor mondkapjes. Wie weet beter hoe de situatie in Kenia is als beide Fathers. Deze keer bericht van Father Folkert Kruis, over het wel en wee en het leven in Kenia nu.

Covid-19 in Afrika.

De vraag die experts zich afvragen is: “Wordt Afrika het nieuwe epicentra van Covid-19?”
Het schijnt dat de piek van het virus nivelleert in Europa. In Afrika ontwikkelt het virus langzaam.
De meeste landen in Afrika konden op tijd maatregelen treffen om het virus buiten het land te houden, zoals alle contacten met het buitenland verbreken, een totale lockdown.

Intern werden de maatregelen van de WHO gevolgd. Alle bijeenkomsten van mensen werden verboden, scholen, kerken, clubs, bedrijven, winkels, restaurants, en markten. Vooral het verbieden van markten werd algauw gezien als onmogelijk omdat miljoenen Kenyanen hun dagelijks inkomen kwijt raakten. 82% van de mensen zijn in de z.g. informele sector, d.w.z.: Als ze van daag niets verdienen, hebben ze morgen honger, kunnen geen schoolgeld betalen. De WHO zegt wel dat het virus iemand infecteert door contact, persoonlijk of door iets dat de persoon heeft geïnfecteerd en daarom moeten mensen zoveel mogelijk in huis blijven, afstand houden en mondkapje ophebben en handen wassen, maar waar is genoeg water?
Als het covid-19 echt zou uitbreken in Afrika dan vrezen de experts dat het aantal doden zou kunnen variëren tussen 300.000 tot 3 miljoen. In een land als Mali is één beademing toestel in het land en ook in Zuid Sudan. Gemiddeld is dit in Afrika: 5 ventilators op 1 miljoen en ook 5 IC bedden op 1 miljoen. Ook is er een te kort aan Persoonlijke Bescherming Middelen. Financieel kunnen Afrikanen zich ook weinig permitteren. Dus hoe langer de lockdown duurt (ook gedeeltelijk) hoe slechter het voor de economie wordt.

Het dilemma van de Afrikaanse landen is de WHO maatregelen stipt navolgen en zodoende mensen redden van het virus of de maatregelen versoepelen om miljoenen van de hongersnood te redden. In Kenya is dus een beperkte lockdown afgekondigd. Mensen worden wel geadviseerd niet te reizen of mensen bezoeken, in huis blijven, afstand houden etc.

In Kisumu is dus het volgende gedaan. Er werd een nieuwe plaats gevonden om de openbare markt door te laten gaan, waar de persoon met z’n koopwaar op 2 meter afstand staat van de volgende verkoper. De plaats heet nu “Corona markt”. Toen ik er langs reed krioelde het van de mensen, die onmogelijk afstand van elkaar kunnen houden. Ik zag ook dat lang niet iedereen een mondkapje ophad, wat wel verplicht is in Kenya. De markt is open van 08:00 uur tot 12:00 uur, geloof ik. In Kenya is afstand houden en in huis blijven onmogelijk in de dicht bevolkte slums van de steden en natuurlijk niet alleen in Kenya. De huizen zijn zo klein en overbevolkt dat “in huis blijven” onmogelijk is. Als gevolg veel sociale problemen.
De statistieken van Kenya.

Op 27 april, 6 weken sinds de eerste werd getest met het virus, is het aantal geïnfecteerde 363 en 14 doden, 114 zijn alweer gezond verklaard. 80% van de gevallen zijn getest in Nairobi en Mombasa. Vandaar dat die steden, plus een paar andere aan de kust, ’n totale lockdown hebben; niemand komt erin of uit. Gisteren zei de president dat de scholen nog een maand gesloten blijven.

N.B Ik hoor veel lawaai buiten. Het schijnt dat een tractor rond gaat om alles te bespuiten met een soort desinfectie.
De man op de foto hier links heeft absoluut geen geld om een (verplicht) mondkapje te kopen maar op deze manier voelt hij zich toch beschermd.

Geschiedenis laat zien dat als er een epidemie was in Europa in de Middel Eeuwen, de rijken zich konden veilig stellen maar niet de gewone arme mensen en die stierven als ratten. 70 % van de mensen in New York die het virus niet overleefden zijn African-Americans, ook in Engeland zijn kleurlingen twee maal zoveel die sterven door het virus dan de blanken. Is er nu ook een covid-19 voor de rijken en de armen

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *