Altijd leuk om te horen dat onze hulp ook goed terecht komt. En de dankbaarheid van de mensen die geholpen worden is ontroerend. Zie hier een persoonlijk berichtje van zuster Mary Esther Okome van het Ranga’la Babyhome. De Nederlandse vertaling staat er onder!

 

//– Originele bericht //
Dear Elisabeth/Friends of St. Joseph,

Greetings from Rangala Baby Home! It is our hope that you and all dear friends of St. Joseph are doing well during this post Easter season. We are doing fairly well with the daily care of babies/children at Rangala.

We are glad to inform you that our kitchen is now fully completed, and in use. It was a challenge to start and complete this kitchen. Children had no proper place for cooking and a room for eating. I thank and bless Fr. Edmond and his very close friend Fr. Kruis, who happened to visit us and I shared with them our plight. Fr. Kruis did not hesitate to contact friends of St. Joseph to help us complete the kitchen. We are very happy and encouraged with lots of support especially financial you gave us. God bless you and all who donated.

I wish also to inform you that on 21st May 2019, we celebrated Holy Mass with Fr. Edmond (staffs, nursery school children, Sisters and orphaned children) to thank God and bless the kitchen. It was a happy day!

Separate mail see attached photos for that occasion. Otherwise, we appreciate your concern and let’s continue to enhance friendship in serving the needy. God bless.

Sr. Mary Esther Okome,
Sr. incharge R.B.H.

 

//—-//

Lieve Elizabeth / Vrienden van Joseph

Groeten vanuit Rangala Baby Home! Wij hopen dat het met jou en alle lieve vrienden van Vrienden van Joseph goed gaat! Hier gaat het redelijk goed met de dagelijkse verzorging van de baby’s en kinderen in het Rangala.

We zijn blij dat wij kunnen melden dat de keuken nu helemaal klaar en in gebruik is. Het is een uitdaging geweest om de bouw te starten en af te ronden. De kinderen hadden tot nu toe geen geschikte plek om te koken en geen ruimte om te eten. Ik dank en zegen Pater Edmond en Pater Kruis die ons regelmatig bezochten en mij waar ik mijn zorgen mee kon delen. Pater Kruis heeft niet geaarzeld om de stichting Vrienden van Joseph te benaderen om de keuken te realiseren. We zijn erg blij en aangemoedigd door de steun, vooral financieel, die jullie ons gaven.

Ook wil ik je laten weten dat wij op 21 mei 2019, samen met Pater Edmond, staf en  kinderen van de opvang, zusters en weeskinderen, een Heilige Mis opgedragen hebben om de Heer te danken en de keuken te zegenen. Zie de bijgaande fotootjes.

Daarnaast danken wij jullie nogmaals voor jullie ondersteuning en willen wij graag doorgaan met onze opbouwende vriendschap zodat wij de behoeftigen kunnen blijven steunen.

Moge de Heer u zegenen

Sr. Mary Esther Okome,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *