Alternatieve Fietstocht Hemelvaartdag.

Doordat veel acties van de stichting dit voorjaar niet door gaan vanwege de maatregelen rondom het Corona virus is het voor onze stichting moeilijk om de projecten in Kenia financieel te blijven steunen. Gelukkig hebben wij afgelopen week een goed idee aangereikt gekregen van twee trouwe sponsors.

Deze sponsors hebben op Hemelvaartsdag het rondje van vorig jaar gefietst en het inschrijfgeld als donatie overgemaakt naar onze stichting.

Wij willen zo zoveel mogelijk mensen benaderen om mee te doen aan deze alternatieve fietssponsortocht, ieder voor zich en op elk gewenst moment. #StaySafe en volg de RIVM-maatregelen, Een uitgeprinte fietsroute kunt u ophalen bij Deen, Slagerij Hof van Blankendaal en MEG. De fietsroute kunt u ook downloaden.

Wij hopen dat u aan deze mooie actie mee wilt werken want de situatie in Kenia is heel nijpend.

De mensen, die vorig jaar met de Hemelvaartfiets route, meegedaan hebben en hun e-mail adres hebben opgegeven ontvangen automatisch de fietsroute.

Hier kunt u ook de brief van Father Joseph lezen waarin hij over de enorme problemen in Kenia schrijft. Nu er daar door de werkeloosheid geen geld meer binnenkomt om voedsel te kopen willen wij de opbrengst van deze actie in zijn geheel overmaken voor de mensen die daar niets te eten hebben.

Onze stichting in Kenia zal er voor zorgen dat het geld bij die mensen terecht komt waar de nood echt heel erg hoog is.

“U FIETS ROND EN VOEDT IN KENIA EEN MOND.”

Het inschrijfgeld in de vorm van een vrijwillige bijdrage van € 7 wordt zeer op prijs gesteld en kunt u via iDeal direct doneren of zelf overmaken op onze bankrekening, ons rekeningnummer is: NL 28 RABO 0155 9930 11.

Bij voorbaat onze dank voor uw hulp.

Download hier de flyer.

Inschrijfgeld (vrijwillige bijdrage)


Total: € -