Het is voor ons belangrijk om onze sponsors en donoren te informeren over de besteden van de ontvangen gelden en andere giften. Dit en volgend jaar is de schoolbouw in Mwitha een belangrijk doel. We zijn blij om u hier uitgebreid over te kunnen informeren.

Korte info over het project en projectplan

St. Peter’s Secondary School – Mwitha is een openbare gemengde middelbare school in Machewa, gelegen in het Saboti kiesdistrict, Saboti Sub-County. De school is gelegen in Mwitha Farm, een gebied dat voornamelijk wordt bewoond door boeren, die zelfvoorzienende landbouw bedrijven.

De school werd in 2016 opgericht door leden van de gemeenschap om de situatie van kinderen uit zeer arme gezinnen te verbeteren, omdat zij het zich niet konden  veroorloven hun kinderen naar kostscholen te sturen. De eerste vier jaar van haar bestaan zat de school in bij de plaatselijke lagere school in Mwitha.

De TSC (Teachers Service Commission) heeft drie leerkrachten op de school geplaatst en nog eens vier zijn in dienst van de raad van bestuur.

De school is volledig geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Een geldige Raad van Bestuur is in 2018 benoemd. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de voortgang van de school wordt gestuurd en begeleid. De school bezit een stuk land van een hectare, dat gekocht is door de Saboti CDF in 2017. De school wordt verder gevolgd door het Bisdom Kitale middels bezoeken en regelmatige contacten.

Het schoolbestuur heeft heel duidelijk aangegeven dat de infrastructuur, oftewel het schoolgebouw zelf, de eerste prioriteit heeft. Ook de Stichting Vrienden van Joseph is van mening dat dit zo is. Een school met lokalen, evt. kantoorruimte voor de directeur en het lerarenteam en toiletten zullen het niveau van het onderwijs verhogen en een aanzuigende werking hebben op leerlingen (en leerkrachten).

Er ligt nu een begroting voor de bouw van 4 lokalen. De totale kosten hiervoor bedragen zo’n €37.000.

Op grond van eerdere ervaringen is het volgende plan opgesteld:

fase 1:             bouw van twee lokalen, te bekostigen uit fondsenwerving tussen juni 2019 en december 2019 en reserves van de Stichting.

Totale kosten: €18.000

fase 2:             bouw van een lokaal, dat in te richten is als laboratoriumlokaal, fondsenwerving tussen januari 2020 en december 2020.

Totale kosten: €10.000

fase 3:             bouw van het laatste lokaal, te bekostigen uit fondsenwerving tussen januari 2021 en december 2022.

Totale kosten: €9.000

fase 4:             uitloopjaar voor bijkomende kosten, evt aanleggen van toiletten (hiervoor aparte begroting). Fondsenwerving in 2022, totale kosten nog onbekend

Verantwoording over fase 1

In juni 2019 zijn we begonnen met het aanschrijven van diverse foundations voor de werving van geld voor de 1e fase.

We kregen positieve reacties van KOOK, Keeropkeer, dr. Hofstee Stichting, Martha v. Rijswijck foundation, 40MM en Benevolenta. Daarnaast ontvingen we een particuliere gift, waardoor het mogelijk was om in dec. 2019 het benodigde bedrag over te maken naar onze contacten in Kenia.

Inmiddels hadden wij in Kenia een zusterorganisatie opgericht, Friends of Father Joseph die de activiteiten rondom de bouw monitort. Tevens heeft onze voorzitter in maart 2020 een bezoek gebracht aan de school.

Tijdens dit bezoek bleek dat de door ons gekozen aannemer direct was begonnen met de bouw, maar vanwege grote regenval, de funderingsgeulen inmiddels onder water stonden, waardoor verdere bouw vertraagd was. Ook de aanvoer van materialen was vertraagd door de regen.

Omdat wij zelf de plaats in oktober 2019 ook al hadden bezocht, hadden we gemerkt dat het vrij lastig was om de plek te bereiken bij grote regen, omdat de wegen dan, ook voor een 4-wielaangedreven auto slecht begaanbaar was.

Tijdens het bezoek van de voorzitter beloofde men echter onmiddellijk de verdere werkzaamheden op te pakken en nog voor haar snelle vertrek naar huis, ontvingen we foto’s waarop te zien was dat dit ook daadwerkelijk het geval was.

Hier het leggen van de fundering,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort daarna ontvangen we ook nog foto’s van de verdere bouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ook verdere updates lieten zien dat er hard gewerkt werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

En weldra was er zelfs te zien dat er een schoolgebouw gebouwd werd.

Maar toen werd het stil.

Wereldwijd, en dus ook in Kenia brak het Coronavirus uit. De voorzitter had met één van de laatste vluchten vanuit Kenia op 20 maart Nederland weten te bereiken. De mensen in Kenia werden gedwongen thuis te blijven en de bouw lag dus stil.

Via Whats app-berichten hoorden we dat men drukker bezig was met overleven, dan met het bouwen van een school. Ons werd om noodhulp gevraagd, voor mondkapjes in de jeugddetentiefaciliteit van de gevangenis in Nairobi en voedsel in Kitale.

Toch moet dit project doorgang blijven vinden. Het biedt werkgelegenheid aan vele mensen in het gebied en de school is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en het gebied. Daarnaast is er al behoorlijk in geïnvesteerd en als we nu stoppen, zal de boel vervallen en meer geld kosten dan beraamd.

Uit contacten met de aannemer bleek dat men in juli weer gestart was met activiteiten, maar dat men nog steeds gehinderd werd voor veel regen. Ook vanuit andere bronnen hoorden we dan naast corona, ook de regen en de sprinkhanenplaag voor grote problemen zorgden. Gelukkig had men in het gebied rondom Kitale/Benon, waarin de school ligt voornamelijk last van de regen, waardoor de bouw kon worden hervat.

Op 12 juli ontvingen we foto’s en een bericht van de aannemer Benjamin Sifuna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben het werk in Mwitha hervat op 5 juli. We zijn bezig met het dak, ondanks de hevige regenval en slechte wegen. Ongeacht de coronagevallen die hier en daar pieken in het land, gaan we door tot het af is. In Kitale is het vrij rustig. Ik ga ervan uit dat we binnenkort klaar zijn. Er zijn goede mensen aan het werk en ik zorg dat ik dagelijks geïnformeerd word.”

En een week later is duidelijk te zien dat er, ondanks hevige regenval flink doorgewerkt wordt.

Opmerking: Het op de foto’s afgebeelde lokaal dat reeds zichtbaar is, is gebouwd door de lokale bevolking met eigen middelen, opgebracht via Harambe (oproep tot hulp) en zelf aangebrachte materialen. Door de grote groei van de school zijn de lokalen die wij willen bouwen meer dan nodig.

Financiële verantwoording fase 1

Onderstaand bericht ontvingen we op 15 juli 2020  van onze afdeling in Kenia in de persoon van Alex Barasa, de penningmeester:

We received KES 2,034,000. Exchange rate here was KES 113/Euro. We have given Benjamin KES 1,684,000 up to now remaining KES 350,000 which we will giving him when he starts finishes.

(€18.000 is omgezet Khs 2,034,000 en hiervan is nu nog Ksh 350,000 over om de lokalen af te bouwen).

De rekeningen zijn bij Alex en hij legt aan ons verantwoording af.

In 2020 zijn we gestart met fase 2 van dit project, het bijeenbrengen van geld voor de bouw van lokaal 3 à €9.000. Zodra dit bedrag geheel binnen is, gaat de aannemer direct verder/starten met de bouw van het derde lokaal.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *