De afgelopen weken is er weer veel gebeurd via allerlei acties. Ik denk aan de 1ste Communie

Koningsmarkt – Hemelvaart fietstocht – statiegeldbonnetjes bij Deen en de Rabofietstocht. Al met al weer veel acties om geld in het laatje te brengen gesteund door onze trouwe sponsors.. Wij kunnen dan ook heel trots en dankbaar zijn dat we na het berekenen van het geld voor de bouw van het laboratoriumlokaal voor de St. Mary Highschool in Kipsingori het benodigde bedrag bijeen hebben dat  aangevuld wordt door de Wilden Ganzen, zodat als het geld overgemaakt is naar Kenia ze met het afbouwen van dit lokaal kunnen beginnen. Dank aan U allen voor uw hulp! We houden u op de hoogte.

De volgende fantastische actie staat op het programma: Onze penningmeester Theo gaat in juli de 100ste vierdaagse van Nijmegen lopen. 4 dagen lang 55 km. Dat is niet niks. Hij wil er een sponsortocht van maken voor de Stichting Vrienden van Joseph.

Rabo Fietstocht 09 06 2012 Kerkelijk Nieuws

Als het hem lukt is het een hele prestatie. In 4 dagen 220 km lopen gesteund en verzorgd door zijn lieve vrouw Ina. Fantastisch!

Wilt u deze sportieve vriend Theo van onze stichting sponsoren, dan kunt u dat doen door uw sponsorbijdrage te storten op rekeningnummer: NL28RABO0155993011. t.n.v. St. Vrienden van Joseph. Met vermelding van 100ste vierdaagse Theo.

Theo, jij weet als geen ander hoeveel geld er nodig is voor onze projecten, dus bedankt voor deze geste. Ook nu weer ons motto: “Vele kleintjes maken een grote.”

Theo heel veel succes en veel loopplezier.

Stg Vrienden van Joseph, juni 201

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *