In maart berichtten wij u in dit blad over ons initiatief schoolgeld voor Naomi Njoki uit Kenia in te zamelen. Met veel plezier hebben wij kunnen constateren dat dit initiatief door velen onder u is gewaardeerd. Het is ons gelukt dankzij de vele donateurs voldoende gelden te verzamelen om voor het inmiddels gestarte schooljaar de studie van Naomi te kunnen betalen.

Wij en zeker ook Naomi willen onze donateurs daarvoor hartelijk danken.

Naomi is begin mei gestart met haar studie, die moet leiden tot een diploma Maatschappelijk werk. Wij houden u via dit blad op de hoogte van Naomi’s  studievoortgang, zodat onze donateurs kunnen ervaren dat hun bijdrage nuttig wordt besteed.

Naomi volgt haar studie op een internaat. Voor de te maken kosten zoals voor studie, kost en inwoning ontvangen wij een afschrift van facturen en kwitanties. Wij gaan pas over tot uitbetaling van gemaakte kosten zodra wij zo’n afschrift hebben ontvangen, waardoor de besteding van de donaties goed controleerbaar is en direct op de juiste bestemming komt.

Wij hebben de meeste donateurs inmiddels via een e-mail van deze voortgang op de hoogte gesteld. Van een aantal donateurs is ons het e-mailadres onbekend en wij vertrouwen er op dat zij met deze mededeling ook voldoende geïnformeerd zijn.

De donateurs die een jaarlijkse bijdrage hebben toegezegd en van wie het (e-mail-)adres ons bekend is, sturen wij de komende twee jaar voor aanvang van het nieuwe schooljaar van Naomi weer een herinnering.

Mocht u nog vragen hebben, wilt u ons alsnog uw e-mailadres toezenden of misschien ook een donatie doen, wilt u dat dan melden via e-mail info@vriendenjospeph.nl

Stg. Vrienden van Joseph, juni 2015

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *