Mijn naam is Joseph Kamau (1976). Ik ben het 6e kind in een gezin van 12 kinderen, getrouwd en vader van 2 zonen en 1 geadopteerde zoon.

Ik heb een PhD Graduate Fellow – Health Communication (door COVID19 uitgestelde opleiding) gevolgd aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Master of Arts in Psychology van Daystar University, Bachelor of Education van St. Mary’s University of Minnesota, VS. Postdoctoraal certificaat in begeleiding en counseling – Universiteit van Nairobi.

Ik ben geregistreerd Associate Counsellor bij Kenya Counselling and Psychological Association (KCPA) Lid van de American Psychological Association (APA). Momenteel werkzaam als parttime docent en senior counsellor aan de University.

Ik heb uitgebreide vaardigheden, ervaring en sterke competenties in diverse mengereltateerde gerelateerde thema’s. In het bijzonder heb ik meer dan 14 jaar ervaring in gemeenschapsontwikkelingswerk, met name in counseling en rehabilitatie van jonge delinquenten in een succesvol programma dat wordt uitgevoerd door lokale en internationale partners.

Mijn media-betrokkenheid bij het confronteren van opkomende psychosociale en culturele conflicten tussen verschillende levensgeneraties is duidelijk in radio- en televisietalkshows. Ik heb met succes praktijkvoorbeelden uit deze veldervaringen gebruikt bij het onderwijzen van niet-afgestuurde studenten – Psychologiegerelateerde eenheden van de School of Public Health: “Mental Health”, “Behavioral Science” “Conflict Management” en “Health Education and Promotion” met behulp van Problem Based Learning Approach. 9*

Momenteel voorzitter van de raad van bestuur Gakira secondary school en lid van het bestuur van Queen of The Rosary Secondary School, apostelen van Jesus AIDS Ministries

Op dit moment werk ik met jongeren en ouders op de volgende gebieden:

– Het vaststellen van basis geestelijke gezondheid voor alle en familiezaken

– Ontwikkelen van duurzaam mentorschap door middel van menselijke waarden, studiegewoonten en karaktervorming.

– Rehabilitatie, Verzoening, Reïntegratie en Begeleiding.

– Het beheren van opkomende psychosociale problemen (jongeren in conflict met de wet, het beheersen van schermverslaving, sociale en examenangst, het beheersen van woede en slecht temperament onder anderen)

Joseph Kamau

————————

Orginele text by Joseph

My name is Joseph Kamau (1976). I am the 6th child in a family of 12 children, married and father of 2 sons and 1 adopted son.

I have a PhD Graduate Fellow – Health Communication {deferred after COVID19} at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Master of Arts in Psychology from Daystar University, Bachelor of Education from St. Mary’s University of Minnesota,USA. Postgraduate Certificate in Guidance and Counselling – University of Nairobi.

I am registered Associate Counsellor with Kenya Counselling and Psychological Association (KCPA) Member of American Psychological Association (APA). Currently working as Part-Time Lecturer and Senior Counsellor at University.I have extensive skills, experience and strong competencies in diverse humanity-related themes.Specifically, I have over 14 years’ experience in community development work, especially in counselling and rehabilitation of young offenders in a successful program run by local and international partners. My media engagement in confronting emerging psychosocial and cultural conflicts among different life generations is evident in Radio and Television talk shows. I have successfully used real life case examples from these field experiences in teaching undergraduate students -School of Public Health  psychology-related units: “Mental Health”, “Behavioral Science” Conflict Management” and “Health Education and Promotion” using Problem Based Learning Approach. Currently serve as Chairman of Board of Management Gakira Secondary School and Member of the board at Queen of The Rosary Secondary School, Apostles of Jesus AIDS Ministries

Currently Working With Young People and Parents on Following Areas

– Establishing Basic Mental Health for All and Family Matters

– Developing Sustainable Mentor-ship through Human Values, Study Habits and Character formation.

– Rehabilitation, Reconciliation, Reintegration and Counseling.

– Managing Emerging Psycho-social Issues (youths in conflict with the law, controlling screen addiction, social and exam anxiety, managing anger and bad Temperament among others)

J.M. KAMAU-Dropped school at age of 14 years and restarted again at 22 years

FAMILY BACKGROUND

Date of Birth.23rd November 1976

Birth Position. 6th born in family of 12 Children

County.Muranga

Ethnic group.Gikuyu

Marital Status. Married with two biological and one adopted sons.

EDUCATION/PROFESSIONAL BACKGROUND

PhD Graduate Fellow – Health Communication {deferred after COVID19} at Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Master of Arts in Psychology from Daystar University, Bachelor of Education from St. Mary’s University of Minnesota,USA. Postgraduate Certificate in Guidance and Counselling – University of Nairobi.

 EXPERIENCE/FAMILY/EDUCATION BACKGROUND IS MY MOTIVATION TO SERVE THE HUMANITY-Introduced to voluntary services in Kenya Prisons/Slums since  2002 by university Professor and Late Fr.John Hannon who were my mentors

I am registered Associate Counsellor with Kenya Counselling and Psychological Association (KCPA) Member of American Psychological Association (APA). Currently working as Part-Time Lecturer and Senior Counsellor at University.I have extensive skills, experience and strong competencies in diverse humanity-related themes.Specifically, I have over 14 years’ experience in community development work, especially in counselling and rehabilitation of young offenders in a successful program run by local and international partners. My media engagement in confronting emerging psychosocial and cultural conflicts among different life generations is evident in Radio and Television talk shows. I have successfully used real life case examples from these field experiences in teaching undergraduate students -School of Public Health  psychology-related units: “Mental Health”, “Behavioral Science” Conflict Management” and “Health Education and Promotion” using Problem Based Learning Approach. Currently serve as Chairman of Board of Management Gakira Secondary School and Member of the board at Queen of The Rosary Secondary School, Apostles of Jesus AIDS Ministries

Currently Working With Young People and Parents on Following Areas

– Establishing Basic Mental Health for All and Family Matters

– Developing Sustainable Mentor-ship through Human Values, Study Habits and Character formation.

– Rehabilitation, Reconciliation, Reintegration and Counseling.

– Managing Emerging Psycho-social Issues (youths in conflict with the law, controlling screen addiction, social and exam anxiety, managing anger and bad Temperament among others)