Verantwoording gelden 2e fase schoolbouw Mwitha

Korte info over het project en projectplan

St. Peter’s Secondary School – Mwitha is een openbare gemengde middelbare school in Machewa, gelegen in het Saboti kiesdistrict, Saboti Sub-County. De school is gelegen in Mwitha Farm, een gebied dat voornamelijk wordt bewoond door boeren, die zelfvoorzienende landbouw bedrijven.

De school werd in 2016 opgericht door leden van de gemeenschap om de situatie van kinderen uit zeer arme gezinnen te verbeteren, omdat zij het zich niet konden veroorloven hun kinderen naar kostscholen te sturen. De eerste vier jaar van haar bestaan zat de school in bij de plaatselijke lagere school in Mwitha.

De school heeft leerkrachten die geplaatst zijn door TSC (Teachers Service Commission) en leerkrachten die in dienst zijn van de raad van bestuur van de school zelf.

De school is volledig geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs. Een geldige Raad van Bestuur is in 2018 benoemd. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de voortgang van de school wordt gestuurd en begeleid. De school bezit een stuk land van een hectare, dat gekocht is door de Saboti CDF in 2017. De school wordt verder gevolgd door het Bisdom Kitale middels bezoeken en regelmatige contacten.

Het schoolbestuur heeft heel duidelijk aangegeven dat de infrastructuur, oftewel het schoolgebouw zelf, de eerste prioriteit heeft. Ook de Stichting Vrienden van Joseph is van mening dat dit zo is. Een school met lokalen, evt. kantoorruimte voor de directeur en het lerarenteam en toiletten zullen het niveau van het onderwijs verhogen en een aanzuigende werking hebben op leerlingen (en leerkrachten).

Er ligt een begroting uit 2019 voor de bouw van 4 lokalen. De totale kosten hiervoor bedragen zo’n €37.000. Voor fase 3 en 4 zal een nieuwe begroting worden opgesteld.

Op grond van eerdere ervaringen is het volgende plan opgesteld:

  • Fase 1: bouw van twee lokalen, te bekostigen uit fondsenwerving tussen juni 2019 en december 2019 en reserves van de Stichting.Totale kosten: €18.000 à Afgerond in december 2020
  • Fase 2:  bouw van een lokaal, dat in te richten is als laboratoriumlokaal, fondsenwerving tussen januari 2020 en december 2020.Totale kosten: €10.000 àjuli 2021 in de afrondende fase
  • Fase 3:  bouw van het laatste lokaal, te bekostigen uit fondsenwerving tussen januari 2021 en december 2022.Totale kosten: €9.000
  • Fase 4:  uitloopjaar voor bijkomende kosten, evt aanleggen van toiletten (hiervoor aparte begroting). Fondsenwerving in 2022, totale kosten nog onbekend

Afsluitende verantwoording over fase 1

In de vorige verantwoording hebben we aangegeven dat, vanwege het zeer slechte weer én de corona—pandemie de bouw langer duurde dan gehoopt.

In december 2020 kregen we te horen dat de bouw definitief was afgerond en de klaslokalen in gebruik genomen konden worden. Zoals zichtbaar is op onderstaande foto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording over fase 2

Ondertussen is het ons gelukt, om in het jaar 2020, ondanks de situatie in de wereld genoeg geld bijeen te brengen voor de bouw van het derde lokaal.

Wij zijn daarvoor veel dank verschuldigd aan KOOK,  de Marthe van Rijswijck foundation, 40MM en Benevolenta.

Hierdoor kon in januari 2021 de bouw van het derde lokaal beginnen. Dit in een gunstige tijd v.w.b. de weersomstandigheden. Het is op dat moment de droge tijd en daardoor was het terrein goed toegankelijk voor de vrachtwagens met bouwmaterialen en vorderde het werk snel.

Een probleem was dat vanwege de corona-pandemie de prijzen in Kenia heel divers werd. Op de ene plek lag de prijs voor cement bijvoorbeeld hoger dan op de andere plek. Toen dit duidelijk werd heeft de Foundation in Kenia, samen met de bouwondernemer Benjamin Sifuna samengewerkt om de laagste prijzen te achterhalen. Dit om te voorkomen dat de kosten te hoog zouden worden.

Alex Barasa namens de Foundation en Benjamin Sifuna bekijken het project.

 

 

 

 

Toegankelijkheid tot voor de bouw benodigd water in het gebied en het vervoer van materialen hebben ook gezorgd voor verhoging van de prijzen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s van de bouw in diverse fasen

Door de bouw van de school is het aantal leerlingen gestegen. De reeds gebouwde lokalen zijn onmiddellijk in gebruik genomen. De regering heeft hierdoor meer leerkrachten aan de school toegewezen. Door de nieuwe lokalen is ook de motivatie van de leerkrachten en leerlingen gestegen met als gevolg hogere opbrengsten en afname van het aantal drop outs.

Ook de gemeenschap voelt zich meer en meer verantwoordelijk, nu hun kinderen op een goede school terecht kan.

De aannemer betrok de lokale bevolking bij de uitvoering van dit project. Vrouwen haalden water uit de nabijgelegen beek die werd gebruikt bij de bouw van deze klaslokalen. Ze hielpen ook bij het overdragen van funderingstenen. Materialen zoals zand, stenen en hout werden geleverd door de lokale bevolking en ook belangrijke items werden ingekocht bij de lokale hardware. De metselaars, timmerlieden en elektriciens die ook hielpen bij de uitvoering van dit project, kwamen ook uit de omgeving.

De directie van de school hield dagelijks toezicht op de uitvoering van het project, terwijl leden van Friends of Joseph in Kenia het project na twee weken of een maand volgden. Het monitoringteam was tevreden over de voortgang van het project. Foto’s werden periodiek gedeeld met het Friends of Joseph-team in Nederland, die ook de voortgang van het project toejuichte.

Afrondende fase (juli 2021)

 

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording fase 2

Het geld werd overgemaakt naar de Keniaanse rekening van de Stichting. Toen er geld beschikbaar was, ontmoetten leden van vrienden van Joseph en de leden van het schoolbestuur en werd de locatie voor de projectrealisatie toegewezen.  De penningmeester en andere leden van the Friends of Father Joseph foundation in Kenya keurden betalingen voor de projecten goed. Betalingen werden gedaan, nadat leden en schoolbestuurders de voltooide fasen hadden gecontroleerd en goedgekeurd door de aannemer.

De rekeningen zijn bij Alex en hij legt aan ons verantwoording af. In ons bezit is een bewijs van overdracht van het geld aan de aannemer Benjamin Sifuna.

Doneren voor dit project?

Uiteraard zijn alle donaties voor dit project welkom! Kijk hier voor op onze pagina voor donaties.

Op de hoogte blijven van dit project of gewoon meer willen weten?

En ook van onze andere activiteiten en projecten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!