Korte omschrijving

Het leveren van humanitaire zorg aan de patiënten in het Kitale Hospital en alle andere ziekenhuizen in de omgeving.

Onze bijdrage

 • We kopen medicijnen voor de in nood verkerende patiënten.
 • We helpen anderen om in contact te komen met hun familie.
 • We zorgen dat patiënten die geen geld hebben voor vervoer, toch thuis gebracht worden.
 • We bemiddelen met het ziekenhuis om de kosten te drukken.

Overig

FADHILI

We noemen onze groep FADHILI en dat betekent “zorg”. We zorgen voor de patiënten in Kitale Hospital en alle andere ziekenhuizen in de omgeving. We zijn gestart in het jaar 2000.

We voelden dit als een roeping maar wisten niet waar te beginnen omdat de kennis ons ontbrak. Op onze eerste vergadering wisselden we ideeën uit en besloten om ook anderen te inspireren onze groep te komen helpen. De ziekenhuispastor maakte tijdens de misvieringen de aanwezigen er op attent dat iedereen die wilden meehelpen, welkom waren in de groep. Want ziekenhuiswerk kan niet door een persoon gedaan worden.
Na een paar vergaderingen besloten we de zieken, op elke gewenste tijd, in het ziekenhuis te bezoeken. En iedere dinsdagmiddag om 14:30 uur bijeen te komen voor een vergadering.

Tijdens elk bezoek in het ziekenhuis gaan we de ziekenzalen binnen en gaan van bed tot bed, zonder rekening te houden met religie of afkomst.

 • We bidden met de patiënten
 • We praten met de patiënten en proberen ze hoop te geven.
 • We vertellen ze over God die onze schepper is.
 • We vragen naar hun achtergrond.
 • We bekijken wie sacramenten wil ontvangen zoals doop, ziekenzalving of ter communie wil gaan.

Door al deze handelingen krijgen we inzicht welke patiënten wanhopig zijn of hun medicijnen niet kunnen betalen, geen geld hebben om naar huis te gaan, geen geld voor een operatie of röntgenfoto’s hebben.
Tevens hebben we contact met de ziekenhuisstaf, we laten ze o.a. weten wie van de patiënten werkelijk in nood zijn.

Samengevat:

 • We kopen medicijnen voor de in nood verkerende patiënten.
 • We helpen anderen om in contact te komen met hun familie.
 • We zorgen dat patiënten die geen geld hebben voor vervoer, toch thuis gebracht worden.
 • We bemiddelen met het ziekenhuis om de kosten te drukken.
 • Het geld wat we nodig hebben komt van persoonlijke donaties en andere weldoeners.

Onze uitgaven liggen tussen de 10 – 15 duizend Khs (€ 85 – 115 ) per maand en dat is niet genoeg om alle zieke en arme patiënten in de ziekenhuizen te helpen.

Tevens bezoeken we de armen in de omliggende dorpen, helpen bij de opvang van de straatkinderen, en zorgen dat de vluchtelingen kinderen te eten krijgen.