Projectbeschrijving Rangala Baby Home

Stichting Vrienden van Joseph heeft in haar visie staan dat zij zich richt op verbetering van de levenssituatie van de mensen in het district Kitale en Trans Nzoia, Kenia. Dit doet zij o.a. door het steunen van scholen, betalen van schoolgeld, verbeteren van de inrichting van een ziekenhuis.

De Stichting werkt samen met twee priesters in Kenia, Father Folkert Kruis mhm en Father Joseph Kimotho Karanja. Zij leveren projecten aan, die vervolgens beoordeeld worden op de richtlijnen van de Stichting.

Father Folkert Kruis bezocht in april 2018 een opvanghuis voor achtergelaten en ter vondeling gelegde baby’s in Rangala, in de omgeving van Kitale. Hij was dusdanig onder de indruk van dit opvanghuis, Rangala Baby Home, dat hij onmiddellijk contact opnam met de Stichting en aangaf dat de situatie hier om verbetering vroeg. In de regentijd, die van maart tot mei valt in dit district, lekt het dak, waardoor de slaapzalen nat worden. Bovendien is er chronisch gebrek aan bedjes, voeding, kleding etc. Omdat er ook te vroeg geboren of te klein geboren baby’s in het huis terecht komen, is er ook gebrek aan een couveuse.

De Stichting Vrienden van Joseph was al zijdelings bekend met het project, via contacten met andere Mill Hill Fathers. Uiteraard willen wij dit project van harte ondersteunen. Als eerste doel richten wij ons op de reparatie van het zinken dak. Indien mogelijk willen we ook meewerken aan de komst van een couveuse en de verdere ondersteuning van dit opvanghuis.

Rangala Baby Home, Kenia

Korte geschiedenis:

De Baby Home is 80 jaar geleden begonnen door Mill Hill Zusters die in de Parochie Rangala de Mill Hill Missionarissen kwamen helpen, die daar 100 jaar geleden de parochie Rangala begonnen waren. Zij bouwden lagere en middelbare scholen, een ziekenhuis en dit Baby Home.

Het  wordt nu met veel zorg en toewijding gerund door Afrikaanse zusters van Mill Hill en enkele lokale medewerkers.

Er wonen ongeveer 40 kinderen van 0 tot 4 jaar in dit tehuis.
Om verschillende redenen komen de weeskinderen terecht in het Babyhome:

  • Ze worden door familieleden naar het Baby Home gebracht, omdat zij geen mogelijkheid hebben om voor hun kindje te zorgen.
  • Ze worden door de politie gebracht.
  • In enkele gevallen worden ze te vondeling gelegd en zijn dan meestal anoniem.

De baby’s worden gevoed met special babymelk. Echter, vanaf 3 maanden krijgen zij verdunde pap omdat babyvoeding te duur is.
Op 4- of 5-jarige leeftijd worden ze  teruggebracht bij hun familie of geadopteerd door de plaatselijke bevolking. Indien dit niet mogelijk is, komen te terecht in een weeshuis.

Het home krijgt geen financiële steun, noch van de centrale regering noch van de plaatselijke regering. Het is dus afhankelijk van donaties. Het home is wel geregistreerd onder het ministerie verantwoordelijk voor kinderen.

De parochie geeft veel hulp in vorm van voedsel ( offergave tijdens de mis), donaties in de vorm van geld en de schoolkinderen die intern zijn en na de vakantie weer terug komen geven  bijv.  hulp in vorm van zeep.

Project van de Stichting Vrienden van Joseph in 2018/2019

Stichting Vrienden van Joseph hebben in de periode april t/m augustus 2018 geld ingezameld voor het repareren van het dak. Dit zijn extra kosten die het Rangala Baby Home niet kan dragen. De kosten hiervoor bedragen €1500.

Door diverse acties, zoals een fietstocht, verkoop op de Koningsmarkt en een statiegeldactie heeft de stichting dit bedrag bij elkaar verzameld.

Een couveuse in Kenia kost €3000. Ook dit bedrag wil de Stichting bijeenbrengen. Hiervoor zetten wij in de periode na augustus diverse acties op.

Via Father Joseph Kimotho en de nieuw op te richten stichting Friends of Father Joseph in Kenia wordt het geld rechtstreeks overgemaakt aan de aannemer (dak) of het bedrijf dat de couveuse levert. Hierdoor blijven wij als Stichting verantwoordelijk voor het geld en de uitgaven.

Verantwoording

Eerder genoemde Father Joseph Kimotho Karanja overlegt ons de rekeningen van de aangeschafte  materialen, zodat wij te allen tijde ons financieel kunnen verantwoorden.

Daarnaast bezoekt de voorzitter van de Stichting, mevr. Blommaart ieder jaar de verschillende projecten die wij als Stichting in West-Kenia hebben. Zij bespreekt dan de voortgang, controleert de financiën en maakt uiteraard foto- en videomateriaal.

Gedurende de rest van het jaar is er controle op het project door de twee eerder genoemde priesters, de Nederlandse priester Father Folkert Kruis en eerder genoemde Father Joseph Kimotho.

Foto’s

              

   

 

Onze bijdrage

  • Financiële bijdragen middels sponsoractiviteit
  • Reparatie dak en keuken
  • Kosten babyvoeding

Overig

Momenteel lopen er nog steeds acties voor dit project. Zie ook onze activiteiten