Korte omschrijving

Het bouwen en inrichten van een laboratoriumlokaal voor de Secundairy school St. Charles Lwanga Botwa Kenia

Onze bijdrage

  • Water en elektriciteit voorziening
  • Bouw schoollokaal (practicum / laboratoriumzaal)
  • Inrichting laboratoriumzaal
  • Leveren scheikundige materialen

(Eventueel wat fotootjes invoegen?)

Overig

Verantwoording giften m.b.t. bouw laboratoriumlokaal Secundairy school St. Charles Lwanga Botwa Kenia.

1 300x225 Botwa

Fondsenwervingsactiviteiten

Als stichting hebben wij sinds 2011 diverse fondsen aangeboord om geld te werven voor 4 fasen in het project.

Fase 1: water en elektriciteit – verwezenlijkt in 2011 (€1500) betaald uit eigen middelen (verworven binnen het dorp Tuitjenhorn)

Fase 2: bouw van het lokaal dat in te richten is als laboratoriumlokaal – verwezenlijkt in 2011 – fondsenwerving tussen april en december 2011 (€32.600 i.s.m. de Wilde Ganzen) betaald uit giften van particulieren na huis-aan-huis-actie; middenstanders na schriftelijk verzoek; kleine acties (communieproject, Rabofietstocht, vrijmarkt, bollenpellen); regionale bekendheid via regionale kranten, regionale radio; Rotary Harenkarspel, Zuster Ursulinnen Bergen

Fase 3: afwerken en inrichten van het lokaal tot laboratoriumlokaal – verwezenlijkt in 2013 – fondsenwerving tussen april 2012 en april 2013 (€34.500 i.s.m. de Wilde Ganzen) betaald uit giften van particulieren, kleine acties (communieproject, rabofietstocht, vrijmarkt, bollenpellen), aanschrijven diverse foundations (RK Genootschap, Hofstee Stichting, Stg. Support Group Luanda Jinja, Sichting Benevolenta, Marthe van Rijswijck Foundation, 40 MM)

Fase 4: scheikundige materialen – verwezenlijkt in 2013 – fondsenwerving tussen april en mei 2013 (€18.000 i.s.m. de Wilde Ganzen) betaald uit de giften die nog binnenkwamen nadat er al voldoende geld was voor fase 3

Besteding van giften

In overleg met de school en father Folkert Kruis mhm is gekozen voor een plaatselijke aannemer Benjamin Sifuna, die al meer projecten o.l.v. father Kruis had gedaan. Hij maakte begrotingen, die gedurende de 3 jaren naar boven moesten worden bijgesteld vanwege de BTW-verhogingen en de crisis in Kenia. Ook is er gaandeweg gekozen voor duurzamere materialen (stenen i.p.v. houten laboratoriumtafels). Hierdoor werd het totale project zo’n €15.000 duurder. Voor een kleine stichting als de onze betekende dit aanvankelijk dat wij de 4e fase zouden laten vervallen, omdat wij vreesden hiervoor niet voldoende geld bijeen te kunnen brengen. Omdat uiteindelijk door de foundations voldoende geld binnen kwam (maar pas laat in de fondsenwerfperiode) is het uiteindelijk wel gelukt ook de 4e fase te realiseren, met dank aan de Wilde Ganzen.

Openheid en verantwoording

Door de directe contacten met father Folkert Kruis mhm, die ons via foto’s en mondelinge verslagen op de hoogte hield en door twee bezoeken tijdens de bouw bleven wij goed op de hoogte van de bouw. Daarnaast was er regelmatig mailcontact met de directie van de school, dhr. Patrick Waswa.

Voor de tweede t/m vierde fase in het project is verantwoording afgelegd aan de Wilde Ganzen middels de zgn eindrapportages.

Daarnaast hebben wij als Stichting iedere 14 dagen een stukje geschreven in het plaatselijke dorpsblad en iedere 6 tot 8 weken in het parochieblad en uiteraard in het financieel jaarverslag. Op de website van de stichting (www.vriendenjoseph.nl) is dit allemaal terug te lezen.

Afsluitend bezoek en opening

Op 18 oktober 2013 was de officiële opening van het nieuwe lokaal door father Folkert Kruis mhm. Als Stichting hebben wij met twee vertegenwoordigers deze opening bijgewoond en het geheel bewonderd en gecontroleerd. Ook is er door ons een boom gepland, zoals dat in Kenia gebruikelijk is.

Momenteel is het een voorbeeld voor alle secundairy schools in Trans-Nzoia en vele directeuren en schoolbesturen bezochten de opening.

Met dank aan:

 Botwa Botwa Botwa  Botwa  amsonia compleet 2008 300x131 Botwa Botwa Botwa Botwa Botwa


Projectbeschrijving

St. Charles Lwanga Secundairy School bevindt zich in Botwa, een kleine plaatsje in het noord-westen van Kenya, zo’n 450 van Nairobi dicht bij de grens van Oeganda. De dichtstbijzijnde grotere plaats op ongeveer 20 km is Kitale, waar winkels, medische zorg en kantoren van de regering te vinden zijn. Botwa bevindt zich in een zeer arm gebied.

Het onderwijssysteem in Kenya volgt een 8.4.4. programma (8 jaar basis-, 4 jaar middelbaar en 4 jaar tertiair onderwijs). Om hun kinderen een kans te geven in het leven hebben de ouders enkele jaren geleden zelf een basisschool gebouwd. In het 8e jaar doen de kinderen examen voor de basisschool. Afhankelijk van de resultaten van dit examen en de financiële bijdrage van de ouders kunnen enkele kinderen door naar de middelbare school. De groep kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaat is echter zeer beperkt. Ouders kunnen de schoolkosten niet opbrengen.

Omdat de ouders toch willen dat hun kinderen naar school gaan, zijn zij in 2008 begonnen met de bouw van een Secundairy School. De bouw gaat net zo snel als er financiële middelen zijn, langzaam dus. Veel ouders betalen in natura (stenen, mankracht). De Stichting Vrienden van Joseph heeft i.s.m. basisschool Burg. Spigt in Hoogkarspel toiletten en het dak van de lokalen gesponsord. In 2010 had de school zo’n 175 leerlingen en 11 leerkrachten, waarvan 4 door de regering en de rest door de ouders worden betaald. De school heeft nu dringend behoefte aan een natuur-, scheikundelokaal. Als deze vakken aan het curriculum kunnen worden toegevoegd, kunnen de leerlingen een volledig diploma voortgezet onderwijs ontvangen. Dit vergroot de kans op tertiair onderwijs aanzienlijk.Bovendien kunnen deze lokalen ook voor andere vakken worden ingezet en door de groei van de school is hier veel behoefte aan. Naast dit lokaal zijn er nog veel meer behoeften, zoals watervoorziening, elektriciteit, vervanging van de keuken, inzetten van ramen, afsmeren van muren en vloeren, afbouwen van administratieruimte, stafruimte en directiekamer.

Het is een wel heel groot project voor onze kleine stichting. Daarom doen wij dit in fases:

fase 1:            watervoorziening – vanuit de Stichting hopen wij dit in juni 2011 te kunnen realiseren met bestaande gelden. Kosten €1500,–

fase 2:            bouw van een lokaal, dat in te richten is als natuur-, scheikundelokaal.  Fondsenwerving tussen april 2011 en april 2012. Kosten €30.000

fase 3:            inrichting van een lokaal tot natuur-, scheikundelokaal  + aanleg van elektriciteit.  Fondsenwerving tussen april 2012 en april 2013. Kosten €34.500

Waar ligt Botwa?15 staties met foto kerk Kaplamai 300x212 Botwa

 Botwa Kenia 278x300 Botwa

 

 Fase 1: Watervoorziening

P1080253 300x225 Botwa

   

 

Dagelijks wordt door enkele studentenwater gehaald met de op deze foto zichtbare tank uit een naburig dorp. 

  

Fase 2: Bouw van lokaal         P10802461 300x225 Botwa

Voorbeelden van een lokaal in 2008 en 2010 

 
 C 1ste kl. Middelb1 300x205 Botwa
 
 
 
 
 
 

Kopie 2 van Logo ganzen links RBP1 300x94 Botwa

Dit project wordt mede gerealiseerd met hulp van Wilde Ganzen

       Zondagkrant 22 05 11 A2 717x1024 Botwa  Zondagkrant 22 05 11 B1 717x1024 Botwa

EERSTE FASE BOUW PRACTICUMLOKAAL VOLTOOID!

Bij ons bezoek in juli 2011 waren we getuigen van de realisering van de eerste fase. Twee prachtige watertanks en een waterput voorzien de school en omgeving van fris water. Ook was de elektriciteit inmiddels aangelegd. Het terrein en de school waren mooi opgeknapt, in sommige lokalen zat er zelfs glas in de sponningen en de school had een fris groen kleurtje gekregen. Met smart wordt er gewacht op de tweede fase: de aanvang van de bouw van het practicumlokaal! De realisering hangt af van de financiele ondersteuning maar we hopen deze bouw rond april 2012 te starten.

Hieronder een foto van de twee watertanks en de studenten bij de waterput.

P1090096 300x225 Botwa

P1090103 300x225 Botwa

TWEEDE FASE BOUW PRACTICUMLOKAAL VOLTOOID!

2e fase Bouw van het klaslokaal, inclusief ramen en deuren is voltooid, dus wind en water dicht. Door gebrek aan lesruimte wordt dit lokaal gebruikt ondanks dat er nog het nodige aan de afwerking en de inrichting gedaan moet worden, dit hopen we te voltooien in de derde en laatste fase.

P1010485 300x225 Botwa