Korte omschrijving

In samenwerking met de Vastenactie zetten wij ons in 2019 in voor “Computers voor Kamae”, de meisjesafdeling van de gevangenis in Nairobi.

 

In Kamae is er een waterproject voor de tuin van de meisjesschool opgeleverd. Ook hebben we computers, een beamer en een scherm geleverd voor de meisjes en jongens (Computers voor Kamae). Daarnaast is het technische lokaal vernieuwd en opgeleverd.

Waardering!

Onze bijdrage

Door het Kamae Borstal Girls Institution is een lijst gemaakt van wat men nodig denkt te hebben voor het opleiden van 50 meisjes:

  • een laptop, beamer, printer, kopieerapparaat, 4 flash disks en de benodigde kabels en accessoires.
  • computertafels met stoelen
  • installatie van bovenstaande door een erkend bedrijf

Overig

Meisjes van 15-18 jaar zitten niet alleen hun straf uit voor kleinere of grotere misdaden, maar krijgen tevens een opleiding en worden voorbereid op een goede start in de samenleving. In samenwerking met de technische universiteit krijgen de meisjes een computeropleiding en voor deze computers en benodigde materialen gaan wij ons inzetten. Met diverse acties, o.a. tijdens de Vasten willen wij geld inzamelen om zo veel mogelijk computers en benodigde materialen te kunnen kopen.

Pas sinds enkele jaren is de Keniaanse overheid zich ervan bewust dat er in de gevangenis ook jonge meisjes bevinden. Vaak zijn deze meisjes opgepakt voor prostitutie of stelen. Deze misdaden komen voort uit armoede. Wie niets heeft, zoekt het ergens anders of probeert geld te verdienen met het eigen lichaam. Het merendeel van de meisjes heeft alleen basisonderwijs gehad.

In de gevangenis heeft men nu voor de jongste meisjes, van 15 tot 18 jaar een eigen project opgezet, Kamae Borstal Girls Institution. De nadruk ligt hier op het terugbrengen van deze meisjes naar de wereld buiten de gevangenis. Dit doet men door de meisjes te leren dat zij meer zijn dan hun misdaad en zeker als dit prostitutie is, is dat heel belangrijk. Maar ook door ze een opleiding te geven. Samen met de technische universiteit worden er computerlessen aangeboden.

De lessen worden verzorgd en betaald door de Zetech University, die de meisjes les geven in ICT in het algemeen, Windows, en een aantal Microsoft programma’s. In het totaal zal dit een bedrag van minimaal KSH 326,140 (€2.836) vragen. Zie ook de ingeleverde begroting KAMAE GIRLS PROPOSAL 2018-19

Welke acties gaan we voeren?

Allereerst zal er tijdens de Vastenactie geld ingezameld mogen worden voor een eigen doel, dit keer dus “Computers voor Kamae”.Aan het begin van de Vasten worden op school de zgn. vastendoosjes uitgedeeld aan alle kinderen . Tegen het einde van de Vasten ontvangen alle lezers van De Jacobsschelp een vastenzakje en kunnen dit vullen met een eigen bedrag. Tenslotte organiseren wij weer een Vastenmaaltijd op zondag 31 maart in de St. Barbaraschool. De kosten hiervoor bedragen €7,– , De eenvoudige maaltijd bestaat uit boerenkool met worst en een toetje en koffie of thee toe. We zijn volop mee bezig om ook dit jaar alles weer gesponsord te krijgen, zodat de volledige opbrengst naar het project gaat.

Verder zullen alle acties die dit jaar gevoerd worden in het teken staan van dit project. Dus ook de opbrengst van de Fietsronde op Hemelvaart, de vrijmarkt op Koningsdag en het bollenpellen zijn voor Kamae.

Maar ook de projectaanvragen die we bijvoorbeeld doen bij 40MM of andere foundations zijn gericht op dit project.

In november/december zal er een vrolijke actie zijn “Op weg naar Kerst”, waarvoor de besprekingen met een koor lopen.

 


Ook onze partner in dit project, de Vastenactie organisatie, besteedt veel aandacht aan dit project, zie hiervoor hun website, hier kan ook direct gedoneerd worden!Voortgang:

Zoals jullie hebben gelezen in een vorig bericht hebben kunnen lezen worden de opbrengsten van de vastenactie besteed aan het project Computers voor Kamae. Onze Friends of Father Joseph zijn goed bezig. Er wordt geïnvesteerd in computers, software  en bijbehorende meubels.

Meten is weten! Ook bij de inrichting van de computerzaal!

Mooie meubels! Hier zal fijn gewerkt kunnen worden!

Mmmh, nu alles inrichten en werkend maken. Best nog wel een klusje.

De overdracht gebeurt formeel

Overdacht project afgerond

De computerklas is gereed!