Korte omschrijving

Het bouwen en inrichten van een laboratoriumlokaal voor de Secundairy school St. Charles Lwanga Botwa Kenia

Onze bijdrage

  • Aanleg elektriciteit- en watervoorziening
  • Bouw van 2 natuur- en scheikundelokalen

(Eventueel wat fotootjes invoegen?)

Overig

St. Mary’s Highschool in Kipsingori, Kenia

Korte geschiedenis:

De meisjesschool is gebouwd op verzoek van de ouders in de Cherangani Hills, om goede faciliteiten te bieden aan de meisjes in het gebied. Jongensscholen waren er al voldoende. In samenwerking met het diocees van Kitale en de regering heeft men land gevonden en is in 2008 gestart met de bouw van twee klaslokalen, een slaapzaal met accommodatie voor een ‘matron’, en een gebouw voor wasgelegenheid en toiletten.

In 2011 werd de school officieel door de regering erkend als een middelbare meisjesschool en een “principal” werd door de regering benoemd en betaald. Het bleek moeilijk om een klas te vullen met alleen meisjes, dus er werden ook enkele jongens aangenomen. Er waren ook niet genoeg faciliteiten om de school als internaat te openen. De leerlingen kwamen uit de omgeving en de slaapzaal werd al gauw als klaslokaal, kantoor voor de “principal” en secretaresse gebruikt.

In 2012 werd een derde klaslokaal gebouwd gefinancierd door de ouders van de leerlingen en giften van sponsoren. Door financiering van de Stichting Vrienden van Joseph kon de aanleg van elektriciteit- en watervoorziening bekostigd worden. In die tijd is de school ook door ons persoonlijk bezocht.

In 2013 werd een vierde klaslokaal gebouwd, die ook weer door de ouders werd gefinancierd. Ook worden de meeste leerkrachten nu door het schoolbestuur betaald.

De school groeit nog steeds en in de toekomst wil men weer een unieke meisjesschool worden, met internaat. De huidige MP (member of parlement) Wesley Korir wil in samenwerking met de Stichting hieraan meewerken.Momenteel worden deze lessen gegeven in de voormalige slaapzaal. Een goede ruimte is nodig om de lessen veilig en goed te kunnen geven.

 

WP 20160203 15 08 01 Pro 1024x577 Kipsingori

Plannen voor de toekomst:

In de komende 5 jaar willen wij werken aan:

  • Bouw van een natuur- en scheikundelokaal Kosten: ± € 60.000, waarvan €30.000 door de C.D.F. zullen worden bekostigd.

 

Deze foto, genomen in februari 2016, is van het in aanbouw zijnde lokaal. Dit project doen we in samenwerking met de Wilde Ganzen en C.D.F.

Verantwoording

Ieder jaar bezoekt de voorzitter van de Stichting, mevr. Blommaart de verschillende projecten die wij als Stichting in West-Kenia hebben. Zij bespreekt dan de voortgang, controleert de financiën en maakt uiteraard foto- en videomateriaal. Gedurende de rest van het jaar is er controle op de projecten door twee priesters, die namens de Stichting de projecten bezoeken. Ook zij maken regelmatig foto’s. De Nederlandse priester Folkert Kruis komt iedere twee jaar naar Nederland, de Keniaanse priester Joseph Kimotho Karanja komt zo nu en dan, op ons verzoek.

Wij zullen deze opdracht gunnen aan een ons bekende en zeer vertrouwde aannemer Benjamin Sifuna. Hij stuurt regelmatig een verslag van de vorderingen, maakt soms wat foto’s en verantwoordt uitgaven vooraf en achteraf.

Met deze gegevens kunnen wij op uw verzoek ons verantwoorden en visueel aantoonbaar maken wat er met het geld van de leerlingen is gebeurd. De beide priesters zouden naar Alkmaar kunnen komen en wij kunnen de leerlingen a.d.h.v.video- en fotomateriaal laten zien hoe de school eruit ziet, wat de ontwikkelingen zijn en hoe de situatie op een school in Kenia is. Leeftijdsgenoten in een heel ander land, met een andere schoolcultuur, maar met dezelfde wensen en dromen als zij.

Als Stichting beschikken wij inmiddels over een Keniaanse vlag, kleding, instrumenten, en ander materiaal om het geheel aan te kleden.

De MP Wesley Korir en diens Canadese echtgenote Tarah hebben samen een stichting, waarin Wesley een deel van zijn opbrengsten van het lopen van internationale marathons gebruikt voor scholen in Kenia. (www.kenyankidsfoundation.org). Ook hem zouden we kunnen uitnodigen naar Alkmaar te komen.

De Nederlandse priester Father Folkert Kruis beschrijft dit project als volgt:

“Vanaf het begin moet duidelijk worden gemaakt aan de leerlingen en ouders in Alkmaar dat het een gezamenlijk project is. Dat wat de inhoud van het project ook is het doel wordt bereikt dankzij de samenwerking tussen de ouders, leerlingen en gemeenschap in Kenya en Alkmaar. Afgezien van fotomateriaal van de school en project zou onderling contact ook op andere misschien meer persoonlijke wijze gerealiseerd kunnen worden. Te denken valt aan het schrijven van essays, brieven, mailverkeer…

Het project moet bijdragen aan een beter verstaan bij de studenten van beide scholen van wat de consequenties zijn van “helpen” en “geholpen” worden; dat voor beide scholen het opzetten van een project een leerproces is. Men moet bereid zijn ideeën te veranderen: ” Het westen is rijk. Afrika is arm”.”

Uiteraard zetten wij dit project op onze website, met een link naar het PCC. Verder zullen wij in onze stukjes in het plaatselijke en regionale nieuws dit project regelmatig in de belangstelling zetten.

Mocht dit project van start kunnen gaan, dan ontwerpen wij een bord, dat aan de gevel van de school n Kipsingori zal worden gehangen, waarop de samenwerking tussen St. Mary’s, PCC en de Stichting vermeld zal worden. Dit bord zou ook gedurende het project in het hoofdgebouw kunnen hangen.