Korte omschrijving

Door middel van scholing voorkomen dat kwetsbare kinderen straatkinderen worden.

Onze bijdrage

 • Financiële bijdrage
 • Inrichting van de slaapzalen ( o.a.  nieuwe matrassen, lakens en dekens)
 • Lesmateriaal,
 • Watertanks
 • Het binnen en buiten verven van de gebouwen
 • Speelgoed

Overig

ST. JOHN BOSCO KINDERCENTRUM. KITALE (Kenia)

Missie:

Op SJBCC voorkomen wij dat wezen en kwetsbare kinderen de straat op gaan en straatkinderen worden. Door ze scholing te geven en als het mogelijk is het contact met hun ouders of familie te herstellen, kunnen ze weer een goede toekomst opbouwen.

Het centrum is gestart in 1992 en staat onder toezicht van het Bisdom Kitale.

 Kinderen die risico lopen straatkinderen te worden.

De families van de meeste kinderen die door het centrum worden ondersteund, komen uit de droge Turkana-regio in Noord Kenia.  Zij kwamen naar de stad Kitale uit wanhoop, vluchtend voor extreme armoede en honger in hun geboortestreek.  Deze ontheemden leven in sloppenwijken aan de rand van de stad.  Hun op iglo’s lijkende hutjes zijn gemaakt van stokken en plasticzakken. In de sloppenwijken is er wijdverbreide werkloosheid, alcoholmisbruik, slecht sanitair en zijn er medische problemen als Tuberculose en Aids.  Ouders in de sloppenwijken kunnen de kosten voor schooluniformen en schoolbenodigdheden niet betalen.  Daarom verschijnen steeds meer kinderen op straat als bedelaars. Op straat zijn ze kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting en sterven waarschijnlijk jong vanwege slechte voeding, ziekte en lijm of benzine snuiven.

Scholing voor wezen en kwetsbare kinderen.

 • Om te voorkomen dat wezen en kwetsbare kinderen de straat op gaan, voert het Centrum het volgende beleid.
 • Sociale werkers van het Centrum gaan in bepaalde sloppenwijken op zoek naar wezen en kwetsbare kinderen.  Tot  de leeftijd van 7 á 8 jaar om ze op te nemen in de woonfaciliteiten van het Centrum.
 • De kinderen verblijven door de weeks op het 9 hectare grote terrein van het Centrum.
 • In de weekenden zijn de kinderen thuis bij een ouder of voogd.
 • De kinderen krijgen een speciale vorm van onderwijs van leerkrachten van het Centrum om ze voor te bereiden op inschrijving op lokale gewone scholen.
 • Als gebleken is dat de kinderen geschikt zijn om naar school te gaan, worden ze via het Centrum ingeschreven op een  lokale lagere school.
 • Het Centrum betaalt de kosten om de kinderen op school te houden, zoals uniforms, boeken – schriften- potloden  en lunches.
 • Na het slagen voor de lagere school worden de studenten door het Centrum gesponsord om naar het voortgezet  onderwijs te gaan.

Bewezen succes.

 Sinds de stichting in 1992 heeft het Centrum al honderden wezen en kwetsbare kinderen van straat gehouden. De belangrijke factoren die hebben geleid tot dit succes zijn:

 • Vroegtijdige opvang:  Kinderen tot 7 a 8 jaar worden opgevangen.
 • Intensieve begeleiding:  Huisbezoeken en schoolbezoeken voor alle kinderen
 • Individuele aandacht:  Maximaal 10 kinderen per leerkracht bij het Centrum.
 • Nadruk op familieverbanden:  In het weekend familiebezoeken voor alle kinderen.
 • Een ervaren lokaal team:  Vier sleutelmedewerkers zijn sinds de start werkzaam.
 • Goed bestuur:  Toezicht door het Bisdom.  Jaarlijks financiële controle.

U kunt helpen.

 Datgene wat het Centrum doet voor wezen en kwetsbare kinderen is volledig gebaseerd op bijdragen van sponsors.  Wilt u dit project steunen dan kunt u dit doen via:

“St. Vrienden van Joseph.”

Op onderstaande foto wordt de cheque overhandigd van de actie van de kinderen van groep 4 van de basisschool St. Barbara uit Tuitjenhorn. Door de verkoop van paaseitjes hadden ze het mooie  bedrag van € 475,- bijeen gebracht. Dit project sloot aan bij de voorbereiding van de 1ste Communie “Samen delen”. De directeur van het St. John Bosco Centrum,  Bryan Russ, neemt de cheque in ontvangst. Dit geld wordt besteed aan lesboeken, schriften, potloden, etc.

 

P1090404 300x200 St. John Bosco Childrens Centre, Kitale